מחירון סכך קיינעס

סכך קיינעס

איש מצליח

מחירון קיינעס
 גודל מחיר
1.10/3.00 140
1.55/2.00 130
1.55/3.00 200
2.10/2.00 180
2.10/3.00 270
2.50/2.00 215
2.50/3.00 320