מחירון בדים

מחירון בדים שלמים לדגם סוכות ירושלים

מידה אריג קל טרלין מאוייר
8.20 מטר 200 280
10.20 מטר 250 350
12.20 מטר 300 420
14.20 מטר 350 490
מחירון בדים בחלקים סוכות ירושלים
מידה רב חלונות
2 מטר 110
3 מטר 165
1.5 מטר 90
2.5 מטר 140
מחירון בדים בחלקים המלך דוד
מידה רב חלונות
2 מטר 150
3 מטר 200

מחירון בדי תמונה

מידה סוכות ירושלים המלך דוד
2 מטר 180 200
3 מטר 210 230

מחירון בדי פרגולה

מידה אורך מחיר
2.7/2.5 אורך 3 מטר 300
2.7/2.5 אורך 4 מטר 400