בדים סוכות ירושלים

בד היקפי חלק

בד שלם אריג קל מצוייר

עם חלונות ודלת

בד טרלין איכותי שלם ומאוייר

בד רב חלונות + דלת בחלקים – חלק

סוכות ירושלים עם בדי תמונה